Místo a čas konání

Hackathon je v pátek, 25. června, 9:00 - 19:00

Registrujte se ale i když vám to časově nebude vyhovovat, vzhledem k obrovskému zájmu budeme podobné hackathony realizovat i v budoucnu a rádi vás na ně pozveme.

Prezenční část hackathonu

Online část hackathonu

Místo: Pobřežní 249, Praha - Karlín

Afterparty pro prezenční účastníky na střeše od 19:00

Google Meet

Všem registrovaným přijde pozvánka na online verzi hackathonu. Ta bude probíhat ve stejné časy, účastníci dostanou stejná zadání a budou mít stejně dlouhou dobu na odevzdání úkolu.

V průběhu celého dne budou moci online kontaktovat naše pomocníky na místě - ať už s dovysvětlením projektů, pomoci s Keboola či Tableau atd.

V následujícím týdnu pak budou jejich projekty vyhodnocené a každý účastník obdrží naše zhodnocení jejich práce. Úspěšní řešitelé také obdrží diplom.